Diverse / Pensionister

Pensionister

 
 
 Hej Alle
 
Her har I så program og tilmeldingsfolder til vores fælles pensionistrejse i 2016. Dette er sendt til såvel alle medlemmer i pensionistforum Fyn og til de fynske kredse, men det er  op til jer i den enkelte kreds at aftale hvordan det distribueres ud til pensionistmedlemmerne i kredsen.
 
Kan I alle have en rigtig god jul.Venlig hilsen

Søren Aagesen

"Reservetovholder" for Pensionistforum Fyn

Provst Hjortsvej 46

5800 Nyborg

mobil 21754850